Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους που απειλεί με εξαφάνιση τα φυσικά οικοσυστήματα των πλατάνων και τεράστια οικολογική καταστροφή, έχει ξεκινήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Στη Θεσσαλία, και πιο συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο των Τρικάλων, όπου ο αριθμός των πλατάνων είναι μεγαλύτερος σε σχέση με άλλες περιοχές, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων από το υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΓΕΩΤΕΕ (παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για να υπάρξει συντονισμός δράσης και να προληφθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους.
Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, όπου τονίστηκαν τα χρόνια προβλήματα της δημόσιας διοίκησης στην αυστηρή εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, καθώς και τα προβλήματα υποστελέχωσης, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων δασαρχείων, που επιδεινώνουν το πρόβλημα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Τρικάλων και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, Γιώργο Κυριάκη, αλλά και Θεσσαλούς δασολόγους που βιώνουν το πρόβλημα και έχουν αυξήσει τους ελέγχους για να σταματήσει η παράνομη υλοτομία, «για το οξυμένο πρόβλημα της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στα πλατάνια, θα πρέπει να ενημερωθούν οι ΟΤΑ, γιατί με τους καθαρισμούς ρεμάτων και του επαρχιακού δικτύου μπορεί να εξαπλώσουν την ασθένεια πολλά χιλιόμετρα, αλλά και οι εργολάβοι που με τους καθαρισμούς της βλάστησης κατά μήκος των γραμμών μπορεί να εξαπλώσουν την ασθένεια σε όλη την χώρα».
Το Δασαρχείο
Σύμφωνα με τον δασάρχη Τρικάλων, Χρήστο Κουλουκούρα, «η ασθένεια μάλλον έχει εισαχθεί με πολλαπλασιαστικό υλικό, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια το φαινόμενο έχει εντοπιστεί στη Θεσσαλία».
Το δασαρχείο Τρικάλων προέβη στη λήψη προληπτικών μέτρων επείγοντος χαρακτήρα, όπως χαρτογράφηση των προσβεβλημένων περιοχών, καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών των εστιών προσβολής, καθώς και έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης, με την οποία ρυθμίστηκε ο τρόπος υλοτομίας, κλάδευσης και εκρίζωσης ατόμων πλατάνου στην περιοχή ευθύνης του. Επίσης, έχει καταγράψει τις εστίες προσβολής και τα προσβεβλημένα πλατάνια, καθώς και τα γειτονικά τους υγιή και συντάσσει ήδη μελέτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Προτάσεις
Οι επιστήμονες προτείνουν την εύρεση ανθεκτικών ατόμων και την αναζήτηση ανθεκτικών γονιδίων για τη σωτηρία του πλατάνου, τονίζοντας την ανάγκη για επικαιροποίηση της σχετικής ΚΥΑ, με την υλοποίηση Τοπικών και Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης, την έκδοση απαγόρευσης υλοτομίας και την εφαρμογή μέτρων χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, με επιβολή κυρώσεων, ιδιαίτερα στις συμβάσεις των δημοσίων έργων. «Πρέπει να δράσουμε έγκαιρα, ευέλικτα, αποτελεσματικά και επαγγελματικά», καταλήγουν.
Ενημέρωση
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει φάρμακο ή ίαση για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, που απειλεί με νέκρωση τα πλατάνια. Μόνος τρόπος για να διατηρηθούν υγιή τα πανύψηλα δέντρα είναι η πρόληψη, κυρίως με την αποφυγή παρεμβάσεων. Έτσι, εκτός από το δασαρχείο με το ΓΕΩΤΕΕ, και ο Δήμος Τρικκαίων έχει ριχθεί στη μάχη της ενημέρωσης. Υπενθυμίζεται πως κάθε παρέμβαση σε πλάτανο θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας.

ypaithros.gr