Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις του 1ου Εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Η διαδικασία των εξετάσεων εξελίχθηκε με τρόπο απολύτως ικανοποιητικό.
Από την τρέχουσα εβδομάδα αρχίζουν τα μαθήματα του 2ου Εξαμήνου με δύο κατευθύνσεις:  α) Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων και β) Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ., επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.adoapteithessaly.gr