Από  το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο 2018 θα ξεκινήσουν τη Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του ΙΕΚ στις 13:45μμ.

Επίσης οι καταρτιζόμενοι στο παράρτημα της Καλαμπάκας θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας στις 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται  στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ.

Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431075931 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ.