Οι ‘Ελεγχοι Προόδου των μαθητών και μαθητριών του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων για το σχολικό έτος 2016-2017 θα επιδοθούν την Παρασκευή, 16-6-2017, από 08:30 π.μ. έως και 12:30 μ.μ (και όλες τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες έως και τις 30-06-2017, στο ίδιο ωράριο).