Στην εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας», προχωρά η εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αρχής γενομένης από την Δευτέρα 15-10-2018.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα γίνουν στην οδό Τρικάλων, από την πλατεία Δημουλά έως το Ξενοδοχείο Διβάνη.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση «για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εκτέλεσης των εργασιών και την αποφυγή ατυχημάτων, παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή, να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, να διατηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις του εξειδικευμένου προσωπικού που θα διατεθεί από την εταιρία μας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών»