Οσοι μαθητές επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α ́ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων κατά το σχολικό έτος 2017 -2018 θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις επιλογής μέσω των γονέων ή των κηδεμόνων τους στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 2 μέχρι τις 31 Μαΐου 2017. Οι εξετάσεις επιλογής θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24310-74471 και στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/