Εγκρίσεις δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.974.800ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 », προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ», προϋπολογισμού 1.900.000,00 €. 
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ », προϋπολογισμού 1.000.000,00 €
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΆΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018», προϋπολογισμού 400.000,00 €
- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2016», προϋπολογισμού 300.000,00 €
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί - Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Τρικάλων 2017-2018», ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017-2018, προϋπολογισμού 150.000,00 €
- Έγκριση δαπάνης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 €