Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.294.399,92 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά τα έργα:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000  €.
 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΟΜΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΑ –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015», συνολικού προϋπολογισμού 120.000 €
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 3Α», προϋπολογισμού 74.000 €
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων, προϋπολογισμού 74.000 €.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017, προϋπολογισμού 16.399,92 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, προϋπολογισμού 10.000 €