Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σας ενημερώνει σχετικά με την έγκριση μαθητικών διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ότι από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής, όσοι (φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες, ΜΚΟ, Α.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις, δήμοι, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, καλλιτέχνες, ιδιώτες, κλπ) επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθητικούς διαγωνισμούς και δράσεις στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των ανωτέρω δράσεων μέχρι 31 Ιουλίου του 2017.
Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν από τους ενδιαφερομένους απευθείας στο ΥΠ.Π.Ε.Θ στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
1) spudonpe@minedu.gov.gr για αιτήματα που αφορούν τη Δ/νση Προγραμμάτων, Σπουδών & Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2) deae@minedu.gov.gr για αιτήματα που αφορούν την Δ/νση Ειδικής Αγωγής
3) physgram@minedu.gov.gr για αιτήματα που αφορούν τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής
ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
15180, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αιτήματα κοινά που αφορούν παραπάνω από μία Δ/νση (π.χ. Α/θμια και Β/θμια μαζί) θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γενική Δ/νση Σπουδών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: genikidiefsp@minedu.gov.gr
ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
15180, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με :
Α) τη Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3443318, 210-3442247 και 210-3443605 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση spudonpe@minedu.gov.gr
Β) τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3442190, 210-3442577 και 210-3442194 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση deae@minedu.gov.gr
Γ) τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3443516 και 210-3442753νκαι στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram@minedu.gov.gr
Δ) τη Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3443615 και 210 3442755 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση genikidiefsp@minedu.gov.gr