Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  9.925.303,84 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επτά εξ’ αυτών αφορούν το νομό Τρικάλων και είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά:
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης – Φαρκαδόνας ΠΕ Τρικάλων 2016 προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με (ΦΠΑ).    
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση αποκατάσταση οδού Χαλίκι – τρία Ποταμια – γεφ. Αλεξίου – Αρματωλικό, κλάδοι προς Αγ. Παρασκευή, προς Αθαμάνια και προς Παλαιοχώρι Γαρδικιου» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με (ΦΠΑ).
- Έγκριση δαπάνης: «Συμπληρωματικές μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργικότητα της γεφύρας του Πηνειού ποταμού επί της οδού Καλαμπάκας - Διάβας», προϋπολογισμού 37.200 ευρώ με (ΦΠΑ).
- Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού προς Ι.Μ Χρυσίνου» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με (ΦΠΑ).
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση-συντήρηση-καθαρισμός- περιβαλλοντική  προστασία ποταμών Π.Ε. Τρικάλων-αντιπλημμυρική προστασία εργολαβία 2016» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με (ΦΠΑ).
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων 2016» προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με (ΦΠΑ).
-  Έγκριση διαγωνισμού για το έργο: "Προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα προβολής στερεοσκοπικού υλικού του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας "  προϋπολογισμού  45.830,40 ευρώ ( με Φ.Π.Α.)