Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας και βάσει της  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 129 /18771 /13-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Τα αιτήματα των πολιτών και η ενημέρωσή τους δύνανται να γίνονται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efatri@culture.gr) ή/και τηλεφωνικά (2431076647).