Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Τρικάλων ανακοινώνει, ότι όσες πολύτεκνες οικογένειες – μέλη του συλλόγου επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν παραλαβής οπωροκηπευτικών (πορτοκάλια, μήλα, μανταρίνια, ακτινίδια, κ.ά.), μόλις το πρόγραμμα αυτό αρχίσει να εφαρμόζεται και έχουν έστω και ένα προστατευόμενο παιδί, να προσκομίσουν άμεσα στα γραφεία του συλλόγου :
-Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
-Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του φορολογικού έτους 2015  από το οποίο να προκύπτει ότι:
α. Έχουν έστω και ένα προστατευόμενο παιδί. β. Έχουν τα παρακάτω εισοδηματικά όρια, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων τέκνων, που προβλέπονται στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ    ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1 έως και 4                                                               17.280 €
5                                                                              20.160 €
6                                                                              23.040 €
7                                                                              25.920 €
8                                                                              28.800 €
9                                                                              31.680 €
10                                                                            34.560 €
Εξυπακούεται ότι αυτοί των οποίων τα εισοδηματικά όρια υπερβαίνουν κατά περίπτωση, τα παραπάνω, δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν παραλαβής οπωροκηπευτικών.