Δεύτερη  επιμορφωτική συνάντηση για τη διάχυση των ‘‘καλών πρακτικών’’ του προγράμματος στα Τρίκαλα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συμμετείχαν σε αυτή την συνάντηση 25 φοιτητές/τριες του ΤΕΦΑΑ με την καθοδήγηση της ομάδας έργου που αποτελείται από τους κκ. Κουθούρη Χ., Μπεκιάρη Α., Πατσιαούρα Α., Ζαφειρούδη Α., και Δαλαμήτρο Α.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε στους φοιτητές/τριες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρουσίαση των ‘‘καλών πρακτικών’’ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Τουρκία, Κροατία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), καθώς σε κάθε συμμετέχουσα χώρα του προγράμματος εφαρμόζεται διαφορετική πολιτική υποστήριξης των αθλητών/τριών μετά το πέρας της αθλητικής τους καριέρας.

Οι φοιτητές/τριες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον ανταποκρινόμενοι τις απαιτήσεις του προγράμματος.