Δωρεάν υπηρεσίες τηλεφροντίδας προσφέρει για τους πολίτες στα Τρίκαλα, ο δήμος στην προσπάθειά του ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού.

Παράλληλα ενισχύει και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τηλεφροντίδα

Πρόκειται για δωρεάν διάθεση

Tηλεσαχκαρόμετρου με διεπαφή bluetooth και διασύνδεση μέσω διαδικτύου(internet) για τηλεπαρακολούθηση των τιμών σακχάρου, χωρίς επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό.

Σετ αισθητήρων «έξυπνης οικίας» σε μοναχικούς ηλικιωμένους (πχ κίνησης, άνοιγμα εξώπορτας, θερμοκρασίας, κουμπί έκτακτης κλήσης σε βοήθεια ) για τηλεπαρακολούθηση μέσω διαδικτύου, από το κέντρο τηλεφροντίδας, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Oι πρώτοι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και συννοσηρότητες παρέλαβαν, μετά από αίτηση συγγενών και σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό, τη δωρεάν συσκευή.

Η διαδικασία

Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2431022899 (e-trikala ΑΕ), αρχικώς γίνεται η ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα τηλεφροντίδας.

Σε συνεργασία και με ιδιώτες ιατρούς στον Δήμο Τρικκαίων, μέχρι και τον Ιούνιο 2020 γίνεται η δωρεάν παραχώρηση του εξοπλισμού.

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων από τον υπάρχοντα εξοπλισμό, η διάθεσή του θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα τηλεφροντίδας υλοποιείται από τον Δήμο Τρικκαίων και την δημοτική επιχείηση e-trikala σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

«Μείνε σπίτι – Είμαστε εδώ για σένα»

Οι υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων βοηθούν ηλικιωμένα άτομα ή όσα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν φροντίδας ή εξυπηρέτησης για τις όποιες ανάγκες τους, με ένα τηλεφώνημα στο 2431020000.

Το προσωπικό του Δήμου αξιολογεί το αίτημα και δίνει λύσεις σε θέματα, όπως αγορά και παράδοση φαρμάκων, τροφίμων, επείγουσες συνδιαλλαγές με το δημόσιο κ.α

athina984.gr