Για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με την επάρκεια υλικών καθαριότητας κάνει λόγο η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.  Προσκομίζει μάλιστα και σχετικό φωτογραφικό υλικό για να καταδείξει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:
«Ως απάντηση σε όσους διασπείρουν ανυπόστατες ειδήσεις σχετικά με επάρκεια υλικών και συγκεκριμένα υλικών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, προσκομίζουμε μερικές φωτογραφίες σημερινές…από τις «άδειες» από καθαριστικά αποθήκες του Νοσοκομείου.
Αξίζει να θυμίσουμε για την ιστορία, ότι οι ίδιοι «κομιστές» των ψευδών ειδήσεων δεν έδειχναν την ανάλογη ευαισθησία, όταν κατά το παρελθόν υπήρχε πραγματική έλλειψη σε υλικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων ή χρησιμοποιούνταν χαμηλής ποιότητας υλικά για την καθαριότητα».