Από την υπηρεσία υδρεύσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ανακοινώνεται ότι αύριο Παρασκευή 24/11/2017 λόγω κατασκευής έργων αποχέτευσης, θα γίνει διακοπή νερού στο δίκτυο υδροδότησης από τις 08:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ. στο δυτικό τμήμα του οικισμού της Σωτήρας. Παρακαλούνται οικαταναλωτές να περιορίσουν τις καταναλώσεις στις απολύτως απαραίτητες και να αποθηκεύσουν νερό για τις πρώτες ανάγκες.