Άμεσες ενέργειες από τη ΔΕΥΑΤ και επίλυση προβλημάτων σε τρία χωριά του Δήμου Τρικκαίων.

Με εργασίες που εκτέλεσαν τα συνεργεία της δημοτικής επιχείρησης, δόθηκαν λύσεις, όπως τόνισε ο πρόεδρός της κ. Χρήστος Αναστασίου, στην ύδρευση των κατοίκων σε Ζηλευτή, Αγρελιά και Ξηρόκαμπο.

Τα έργα είναι

1. Στη Ζηλευτή:

Η θολότητα στο νερό αντιμετωπίστηκε με τοποθέτηση συστοιχίας φίλτρων (υδροκυκλώνας Gravel και φίλτρο σίτας) σε οικίσκο που κατασκευάστηκε για αυτόν τον σκοπό.

2. Στην Αγρελιά:

Η εκεί θολότητα στο νερό αντιμετωπίστηκε με τοποθέτηση ρυθμιστή στροφών στο υπάρχον αντλιοστάσιο.

3. Στον Ξηρόκαμπο:

Η ροπή του νερού επανήλθε στα κανονικά επίπεδα, καθώς τοποθετήθηκε νέος αγωγός 100 μ. στο δίκτυο που συνδέει τον μεριστή των Ανταλλαξίμων και του Ξηρόκαμπου με τη δεξαμενή του Ξηρόκαμπου. Ο προηγούμενος σωλήνας είχε φράξει, από την εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων αλάτων στα τοιχώματά του.