Δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, με απόφαση του συλλόγου ιδιωτικών φροντιστηρίων αλλά και των κέντρων ξένων γλωσσών, τα φροντιστήρια σε όλο το Ννομό Τρικάλων.