Την πρόσληψη 13 υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Τρικκαίων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα (Ασκληπιού 18, Τρίκαλα (υπόψη κ. Βαβίτσας Χρήστος). Επικοινωνία: 243 1351182)

Συνοπτικά οι θέσεις:

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων 5
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2
ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας 2
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρα) 2
ΔΕ Επόπτες καθαριότητας 1

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr