Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δέκα (10) ατόμων αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Τρικκαίων. Πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. Οι προσλήψεις είναι αναγκαίες για να καλυφθούν κενά λόγω της λήξης των 8μηνων συμβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού.