Αποζημιώσεις ύψους 12.468.131,04 € πρόκειται να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 7.536 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια μέσα στο 2016 και το 2017.

Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το  ποσό αποζημιώσεων για τη Θεσσαλία ανέρχεται συνολικά  στο 1.197.669,20 ευρώ.

(Νομός Καρδίτσας  640.371,34, Νομός Λάρισας 210.202,84, Νομός Μαγνησίας 177.142,73, Νομός Τρικάλων 169.952,49)

Η ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι η Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017.