Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της Τρίτης απευθύνει η ΕΛΜΕ Τρικάλων προς τους εκπαιδευτικούς.

Θα γίνει συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν:

•    Προάσπιση του δημόσιου-κοινωνικού και αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος με διατήρηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών παροχών και ανθρώπινα όρια ηλικίας - Πλήρη κρατική εγγύηση όλων τωνσυντάξεων

•    Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού /σύνταξης

•    Υπεράσπιση του δημόσιουσχολείου

•    Άμεση πραγματοποίηση μαζικών διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιαςεκπαίδευσης

•    Μισθολόγιο αξιοπρέπειας με σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική- βαθμολογικήεξέλιξη

•    Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουΑΕΠ

•    14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση άμεσα σε όλη τηχώρα

•    Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών καιμονίμων