Το Δασαρχείο Τρικάλων με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει τους κυνηγούς ότι εκδόθηκε Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας για όλη την περιοχή αρμοδιότητάς του με την οποία απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων, από το Σαββάτο 5 Ιανουαρίου και μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.
Σύμφωνα με την αριθμ. 1/2018 (ΑΔΑ 65Β8ΟΡ10-Ξ69) ΔΑΔ Θήρας του Δασαρχείου Τρικάλων, η παρατεταμένη χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και έντασης και ο ολικός παγετός δημιούργησαν αρνητικές συνθήκες επιβίωσης για τα θηράματα στη περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Τρικάλων.