Στην αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης στο κέντρο των Τρικάλων προχωρά η ΔΕΥΑΤ, το προσεχές διάστημα.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ και θα διενεργηθεί δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς για την ανάδειξη του αναδόχου.
Η μελέτη του έργου προβλέπει την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, μήκους 24,3 χιλιομέτρων με τον αριθμό των ωφελούμενων κατοίκων να εκτιμάται σε 19.959.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.