Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών των νέων αιρετών διοικήσεων των Οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης και την εκλογή των αντιπροσώπων (συνέδρων) στο Ι’ τακτικό Εθνικό Συνέδριο, θα διεξαχθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:
•    Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, των μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών και των αντιπροσώπων (συνέδρων) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο Εθνικό Συνέδριο.
•    Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, από την 16:00 έως την 20:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων.
•    Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016, από την 08:00 έως την 14:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Προέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων.
-  Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του αντιπροσώπου (συνέδρου) στο Εθνικό Συνέδριο και για την εκλογή στο αξίωμα του Υπευθύνου Θεματικού Τομέα Δράσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων, θα υποβάλλονται στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) Τρικάλων, η οποία θα εδρεύει στα γραφεία της Ν.Ο.Δ.Ε. Τρικάλων, όπως παρακάτω:
•    Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, από 17:00 έως 20.00.
•    Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, από 10.00 έως 14.00 και από 17:00 έως 20.00.
•    Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 από 10.00 έως 14.00 και από 17:00 έως 20.00.
-  Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) και για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής (ΔΗΜ.Τ.Ε.), θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.) της Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης 23 Μαρτίου 2016, όπως παρακάτω:
•    Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Τρικκαίων, επικοινωνία με την κ. Λαγάρα Βασιλική, τηλέφωνο  6986508248. 
•    Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Καλαμπάκας, επικοινωνία με τον κ. Καλέρη Δημήτριο, τηλέφωνο 6936659465.
•    Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Πύλης, επικοινωνία με τον κ. Κοτρώνη Κων/νο, τηλέφωνο 6977251323.
•    Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Φαρκαδόνας, επικοινωνία με τον κ. Παπαβασιλείου Χρήστο, τηλέφωνο 6944684590.
-  Για τα έντυπα υποψηφιοτήτων και για διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΝΟΔΕ Τρικάλων.