Άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας που εδρεύσει στην πόλη μας. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία με πέρυσι φέτος η βάση εισαγωγής στο ΤΕΦΑΑ ανέβηκε κατά 48 μόρια από 15.834 στα 15.882. Οι εισαχθέντες ανέρχονται σε 144. Πολύ μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο ΤΕΙ. Πέρυσι για να εισαχθεί κάποιος χρειαζόταν 4.669 μόρια και φέτος 7.625, άνοδος 2.956 μορίων. Όσον αφορά τις θέσεις ανέρχονται σε 73.