Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση νέων δελτίων ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2017 και λήξης η 30η  Νοεμβρίου 2017.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2017 και για όσο διάστημααπό το επόμενο έτος (2018) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα ΚοινήΥπουργική  Απόφαση για την χορήγηση του (άρθρο 2 παρ. 1α) τηςσχετικής Κ.Υ.Α.
Τα άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης, θα πρέπεινα απευθύνονται  σε όλατα ΚΕΠ του Νομού μας, καθώς επίσης και σταγρ. 239 – 246  στον 2ο όροφο στη Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων .
Απαραίτητα δικ/κα : 1. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (67% και άνω)
2. Εκκαθαριστικό εφορίας 2016 (φωτοτυπία)
3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
4.  Δυο φωτογραφίες μικρές (τύπου ταυτότητας) ή Τρεις  για άτομα που δικαιούνται συνοδό.