Το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας έως την  κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων αναμένεται να απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων που έχει προγραμματιστεί για τις 8 το βράδυ. Πρόκειται για 37 εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας για τους οποίους το Σώμα θα κληθεί να εγκρίνει την πλήρωση των οργανικών θέσεων οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα, καθώς προτείνεται η συνέχιση των υφισταμένων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.