Για ένα ακόμη τετράμηνο, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις κοινωνικές δομές του δήμου Τρικκαίων οι 26 εργαζόμενοι μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οι εργαζόμενοι που διατηρούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να προσφέρουν σημαντικό έργο σε άπορες οικογένειες και μεμονωμένα άτομα τα οποία πλήττονται από τη φτώχεια και τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Το πρόγραμμα που υλοποιείται από την Ανώνυμη μη Κυβερνητική Επιχείρηση (ΑμΚΕ) «Συνειρμός», στηρίζει πέντε Δομές, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Γραφείο Διαμεσολάβησης, τη Δομή Παροχής Συσσιτίων, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.