Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών» ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το 19o έτος πληρωμής (2017) της εικοσαετίας.

Δικαιούχοι παραγωγοί: 12, με συνολικό ποσό πληρωμής: 89.278,64 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στα τηλ: 2431046346 – 2431046310 (Ζυγουράκη Στέλλα και Παπανικολάου Ελευθερία).