Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων  ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση «Μακροχρόνια Εκμετάλλευση Γεωργικών Γαιών» ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το 18o έτος πληρωμής (2016) της εικοσαετίας.
Δικαιούχοι παραγωγοί είναι 12, με συνολικό ποσό πληρωμής 89.564,78 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στα τηλ:2431046346 – 2431046310 (Ζυγουράκη Στέλλα και Παπανικολάου Ελευθερία).