Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση δήμων ύψους 37,9 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Επιπλέον μέσω αυτού του προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων για την ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την αστική αναζωογόνηση και την αστική βιώσιμη κινητικότητα, στις οποίες θα συμμετάσχουν Δήμοι από όλη την Ελλάδα.
Για τον Δήμο Μετεώρων εγκρίθηκαν η «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 123.644 ευρώ και η «Αναβάθμιση παιδότοπων», προϋπολογισμού 55.446 ευρώ.
Για τον Δήμο Τρικκαίων εγκρίθηκε η «Συντήρηση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου», προϋπολογισμού 239.795 ευρώ.