Ο υπουργός Εσωτερικών, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ποσού ύψους 1.640.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές δήμων από θεομηνίες.
Στο Δήμο Τρικκαίων θα αποδοθεί ποσό 300.000 ευρώ, ενώ σε επίπεδο Θεσσαλίας εγκρίθηκαν 300.000 ευρώ για το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου.