Με απόφαση του Γεν. Γραμματέα αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευτύχιου Φυτράκη, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αποφασίζεται η κατανομή 5.864 συνολικά θέσεων κλάδων και ειδικοτήτων των Καταστημάτων Κράτησης.
Η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων αποφάσεις που αφορούσαν μετατάξεις προσωπικού.
Για το σωφρονιστικό κατάστημα των Τρικάλων η απόφαση προβλέπει την προκήρυξη 245 θέσεων, με έμφαση στο προσωπικό φύλαξης και στους εξωτερικούς φρουρούς.
Αναλυτικά:
Τρικάλων
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
- Έξι (6) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
- Μία (1) ειδικότητας ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων (ΙΔΑΧ)
- Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
- Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
- Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
- Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
- Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
- Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
- Οκτώ (8) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
- Τέσσερις (4) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
- Εκατόν οκτώ (108) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
- Εκατόν τρεις (103) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
- Δύο (2) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής