Ξεκινά σήμερα (1/8 - 14:00) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το μεγάλο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δήμους όλης της χώρας.
Θα επιλεγούν, συνολικά, 30.333 νέοι υπάλληλοι.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 20/8 στις 12 το μεσημέρι.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
•    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
•    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
•    εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
•    άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
•    εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
•    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Στους δήμους των Τρικάλων, πλην του δήμου Τρικκαίων που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, κατανέμονται συνολικά 233 θέσεις. 

Συνοπτικά Καλαμπάκας (103), Πύλης (50) και Φαρκαδόνας (80).
Oλόκληρο το πρόγραμμα και η κατανομή των θέσεων ΕΔΩ