Θέμα ημερών είναι πλέον η δημοσίευση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 680 μόνιμων υπαλλήλων στα δικαστήρια της χώρας. Το ΑΣΕΠ έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες και πριν από λίγες μέρες απέστειλε την προκήρυξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση. Οι θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων αφορούν τους  κλάδους Γραμματέων (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), Επιμελητών Δικαστηρίων (κατηγορίας ΥΕ) και Πληροφορικής (κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ). Σύμφωνα με την κατανομή στην περιφέρεια Θεσσαλίας προβλέπονται 18 συνολικά μόνιμες θέσεις. Αναλυτικά:
Εφετείο Λάρισας:  Κλάδος Γραμματέων ΠΕ(1)
Πρωτοδικείο Λάρισας: Κλάδος Γραμματέων ΠΕ(3)
Ειρηνοδικείο Λάρισας: Κλάδος Γραμματέων ΠΕ (2)
Ειρηνοδικείο Βόλου: Κλάδος Γραμματέων ΠΕ(1), ΤΕ(1), Κλάδος Πληροφορικής ΠΕ(1)
Ειρηνοδικείο Αλμυρού: Κλάδος Γραμματέων ΠΕ(1)
Πρωτοδικείο Καρδίτσας: Κλάδος Γραμματέων ΔΕ(1)
Πρωτοδικείο Τρικάλων: Κλάδος Γραμματέων ΔΕ(1)
Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων: Κλάδος Γραμματέων ΠΕ(1)
Ειρηνοδικείο Τρικάλων: Κλάδος Γραμματέων ΠΕ(1), ΔΕ(1)
Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας: Κλάδος Γραμματέων ΠΕ(1)
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας: Κλάδος Γραμματέων ΠΕ (1), ΔΕ(1)
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σε καθορισμένο χρόνο που θα δημοσιεύεται στην προκήρυξη…
Τ.Π.