Το ποσό των 75 εκατ. ευρώ κατανέμει ανά δήμο ως έκτακτη επιχορήγηση το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με την κατανομή στους 4 δήμους του νομού Tρικάλων μοιράζεται συνολικό ποσό 1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Μετεώρων 214.816,85

Πύλης 150.062,62

Τρικκαίων 608.805,41

Φαρκαδόνας 102.342,54