Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι τρικαλινοί δικηγόροι όπως αποφάσισαν στη διάρκεια της σημερινής γενικής τους συνέλευσης, αλλάζοντας όμως τη στόχευση του αγώνα τους. Πλέον θα απέχουν από τρις δίκες του Δημοσίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης επικυρώθηκε η τελευταία απόφαση της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τη νέα μορφή της κινητοποίησής τους να ξεκινά από την Παρασκευή 1η Ιουλίου. Ειδικότερα οι δικηγόροι θα απέχουν:
-από διοικητικές υποθέσεις φορολογικές, τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία, είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής
-ποινικές υποθέσεις, φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές
-δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΕΟΠΠΥ στις οποίες είναι ενάγων ή αιτών ή ανακόπτων, καθώς επίσης
-αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων κ.λπ.) και
-την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης και Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή)