Δύο νέα έργα υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας.
Το πρώτο αφορά την «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς», με προϋπολογισμό δαπάνης 74.380 ευρώ.
Ανάδοχος του έργου η Τεχνική Εταιρία Αθ. Καρβούνης & ΣΙΑ Ο.Ε..
Θα κατασκευαστεί εξωτερικός αγωγός ύδρευσης από την γεώτρηση της Τοπικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου μέχρι τον υδατόπυργο της Τ.Κ. Λυγαριάς.
Έτσι καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων σε ύδρευση, με ποιοτικό πρόσημο και πλήρη επάρκεια.
Παράλληλα εξοικονομούνται πολύτιμοι οικονομικοί πόροι  επ΄ ωφελεία των δημοτών.
Το έργο θα εκτελεστεί σε έξι (6) μήνες.
Το δεύτερο αφορά την «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας», με προϋπολογισμό δαπάνης 60.000 ευρώ.
Ανάδοχος του έργου ο Γεώργιος Σακκάς του Αθανασίου.
Θα γίνουν εργασίες συντήρησης των τεχνικών υποδομών  των  Δημοτικών Ενοτήτων   Πινδέων , Μυροφύλλου & Νεράϊδας  του Δήμου Πύλης δηλ.  αποκατάσταση, συντήρηση και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.
Το  έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του  Προγράμματος του Δήμου Πύλης και από ΥΠΕΣ με ΣΑΕ 055 ( 2003 ΣΕ05500005).
Έτσι καλύπτονται ανάγκες των δημοτών με ασφάλεια στην καθημερινότητα τους.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας μετά την υπογραφή των συμβάσεων δήλωσε ότι: «…Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, κάνουμε την δουλειά μας. Τίποτα περισσότερο. Στόχος μας οι καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες μας. Τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον πεδινό.»