Σε δύο πολεοδομικές ενότητες χωρίζεται η Μεσοχώρα του Δήμου Πύλης, στο νομό Τρικάλων, όπου θα λειτουργήσει το ομώνυμο υδροηλεκτρικό φράγμα, σύμφωνα με το «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 749/Δ/17.11.2020).

Περισσότερα στο thessaliaeconomy.gr