Στο πλαίσιο της συνέχισης της Β’ Φάσης  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  “URBACT 3” που συμμετέχει ο Δήμος Πύλης,  ο δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας μαζί με τον συντονιστή του Προγράμματος κ. Γεώργιο Νταλό, αναχώρησε σήμερα  για την Ισπανία, προκειμένου να μεταβεί στην Πόλη MOLLET de Valles  που βρίσκεται κοντά στην Βαρκελώνη για την υπογραφή της Νέας Σύμβασης μεταξύ των 10 Ετέρων Ευρωπαϊκών Πόλεων, που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Agri- URBACT».