Στην απόφαση του ΣτΕ, με την οποία κάνει δεκτό το αίτημα του Συνδέσμου Κατακλυζομένων για την ακύρωση του έργου της Μεσοχώρας, αναφέρθηκε ο γ.γ. του Δήμου Πύλης Στέφανος Παιδής, μιλώντας στην Ραδιοφωνική Λέσχη. 

Ο Στέφανος Παιδής χαρακτήρισε την απόφαση κακή, εκφράζοντας ταυτόχρονα τον προβληματισμό του για το μέλλον του έργου. 

Συγκεκριμένα ανέφερε πως:  

«Θεωρώ ότι η απόφαση του ΣτΕ είναι κακή, γιατί δείχνει ότι δεν θα γίνει πια το φράγμα της Μεσοχώρας. Μπαίνει τέλος στο έργο αυτό, για να προχωρήσει θα πρέπει να μπουν πολύ συγκεκριμένοι νόμοι και δύσκολο πλέον να προχωρήσει. Η αρχική ΑΕΠΟ ήταν σωστή, αλλά έπρεπε να γίνει αναθεώρηση της γιατί άλλαξαν τα σχέδια.

Εκεί πάτησε το ΣτΕ, αν και η ΑΕΠΟ μιλάει μόνο για το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και όχι για την εκτροπή του Αχελώου».

Χθες αργά το βράδυ έγινε γνωστή η απόφαση του ΣΤΕ με την οποία ακυρώνει τους περιβαλλοντικούς όρους του Υδροηλεκτρικού Έργου της Μεσοχώρας, μετά την αίτηση που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Μεσοχώρας, που απαρτίζουν τον Σύνδεσμο Κατακλυζομένων. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του το έργο η ακύρωση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων οφείλεται στους εξής λόγους:

Περίληψη της Απόφασης:

Ε’ Τμήμα (7μελούς σύνθεσης) 2230/2020, Δικ. 12/6/2019,

Με την απόφαση Ε’ ΣτΕ 2230/2020 το Δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση ακύρωσης του Συνδέσμου Ιδιωτών Κατακλυζομένου Οικισμού Μεσοχώρας κατά της ΑΕΠΟ του έργου, κρίνοντας ότι

Το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του Εθνικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού

Οι Υδρομορφολογικές αλλοιώσεις που θα επέλθουν στα ποτάμια Υδατικά Συστήματα των ποταμών Αχελώου και Πηνειού έχουν αξιολογηθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας με την εξέταση του έργου βάσει του άρθρ. 4 παρ. 7 της Οδηγίας 2000/60. Η ως άνω εξέταση τεκμηρίωσε την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σκοπιμότητα του έργου και αιτιολόγησε ως υπαγορευμένη από υπέρτερο δημόσιο συμφέρον την αναγκαιότητα εξαίρεσης από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60.

Το ΥΗΕΜΕσοχώρας είναι συμβατό με το Ν. 3199/2032 (νόμος περί διαχείρισης υδάτων) σχετικά με την άδεια χρήσης ύδατος, με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας στο οποίο έχει κριθεί ως έργο πρώτης προτεραιότητας. Στο ΜΠΕ αναφέρεται ότι το έργο είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο.

Όμως, στην Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ το Δεκέμβριο 2017, δηλαδή μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ δεν προβλέπονταν πλέον τα έργα μεταφοράς ύδατος από τη μία Λεκάνη Απορροής (Ηπείρου) στην άλλη (Θεσσαλίας). Επίσης, τον Οκτώβριο 2019 έγινε αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Θεσσαλίας και καταργήθηκε η προηγούμενη απόφαση έγκρισή του του 2003. Στο νέο χωροταξικό δεν γίνεται καμία μνεία για μεταφορά ύδατος στη λεκάνη του Πηνειού από τη λεκάνη του Αχελώου.

Επομένως, και επειδή

Δεν εχώρησε επανεξέταση της ΑΕΠΟ και συμβατότητά της με τις αναθεωρήσεις ΣΔΛΑΠ και με αναθεωρημένο χωροταξικό

Η ΑΕΠΟ απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της.

Ενόψει αυτών, γίνεται δεκτή η αίτηση ακύρωσης και η απόφαση ακυρώνεται.