Μέχρι τις 8 Αυγούστου οι οφειλέτες της ΔΕΥΑ Πύλης μπορούν να προσέρχονται σε γραφείο, στο κτίριο της Νομαρχίας, για να πληρώσουν τους λογαριασμούς.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Από την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ως την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2019 από τις 8.00 π.μ. και ως τις 14.00 π.μ. στο γραφείο 237 της Π.Ε. Τρικάλων (κτήριο Νομαρχίας) θα βρίσκεται αρμόδιος υπάλληλος για την είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης."