Από τον Δήμο Πύλης γίνεται γνωστό ότι από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 19 Μαρτίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.
Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
Αντίγραφο Ταυτότητας
Εκκαθαριστικό Σημείωμα (που αφορά εισοδήματα του 2017)
Ε1 (αφορά εισοδήματα 2017) & Ε9
Πρόσφατος Λογαριασμός Ηλεκτροδότησης της κύριας & μόνιμης κατοικίας.
Συμπεριλαμβάνονται οι Δημοτικές Ενότητες ΠΥΛΗΣ – ΑΙΘΗΚΩΝ – ΕΛΑΤΗΣ – ΠΙΝΔΕΩΝ – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ & ΝΕΡΑΪΔΑΣ.