Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ. Κωνσταντίνου Ρίζου – εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΡΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕ», η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».

Ενός έργου με προϋπολογισμό δαπάνης 1.350.000 ευρώ και χρηματοδότηση από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Αφορά στην κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου στην Κοινότητα Παλαιομοναστήρου σε δημοτική έκταση 15.640 τ.μ..

Θα εκτελεστούν, όπως προβλέπει η μελέτη, εργασίες διαμόρφωσης του χώρου με Χωματουργικά, με αποστραγγιστικό – αποχετευτικό – αρδευτικό δίκτυο, με περίφραξη, ηλεκτροφωτισμό, με αντικεραυνική προστασία, με χλοοτάπητα, με ταρτάν.

Σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).