Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ.Νικολάου Τσίνα εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης.
Το έργο έχει προϋπολογισμό δαπάνης 170.000 ευρώ (πιστώσεις του ΥΠΕΣ 89.000 ευρώ και ΣΑΤΑ του Δήμου 81.000 ευρώ).
Το έργο καλύπτει εργασίες που αποβλέπουν στη βελτίωση υποδομών του Ροπωτού.
Ενδεικτικά:
Στην θέση Καρακικέικα τσιμεντόστρωση μήκους 150 μ.
Στην θέση Αγία Τριάδα μέχρι τη θέση Αη Λιά τσιμεντόστρωση μήκους 300μ.
Στη θέση από Γούλα έως Ν. Μπλετσογιάννη τσιμεντόστρωση μήκους 250μ.
Στην θέση Δημητράκαινα από οικία Δούλου Β. έως Τζάνη τσιμεντόστρωση μήκους 150μ. περίπου.
Στην περιοχή Τσεκούρα βελτίωση της οδού με θραυστό υλικό.
Στην θέση Παλαιοκλήσι προς Ραμιωταίικια.
Ιρλανδικές διαβάσεις, όπου χρειάζεται.
Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων- φρεατίων και σχαρών.
Περίφραξη του ναού που υπάρχει στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού, εντός  της κατολισθαίνουσας ζώνης.
Σε θέσεις όπου θα υποδειχθούν από την υπηρεσία ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει μικρά τεχνικά.
Ο δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος με το γεγονός λέγοντας «…συνεχίζουμε, προχωράμε και δίνουμε την μάχη της καθημερινότητας. Βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο του Ροπωτού, την ροή των ομβρίων υδάτων για την αποφυγή πλημμυρικών καταστάσεων, διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών μας. Σχεδόν σε όλο το εύρος του Δήμου μας».