Με στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης κονδυλίων από το νέο ΕΣΠΑ πέντε ορεινοί δήμοι των Τρικάλων και της Καρδίτσας ενώνουν τις δυνάμεις τους. Πρόκειται για τους δήμους Καλαμπάκας και Πύλης από το νομό Τρικάλων και Μουζακίου, Αργιθέας και Πλαστήρα από το νομό Καρδίτσας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο δημαρχείο Μουζακίου. Βασικός στόχος είναι μέσω τους προγράμματος  «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» του ΠΕΠ Θεσσαλίας να δημιουργηθεί μια σύμπραξη με σκοπό τη μελέτη, προετοιμασία και την κατάθεση μιας τελικής πρότασης.