Υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Πύλης κ. K. Μαράβα στο Δημαρχείο Πύλης σύμβαση έργων που αφορούν την αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων  Ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες  Ελάτης και Νεραιδοχωρίου του Δήμου Πύλης.
Ανάδοχος των παραπάνω  έργων είναι  oi ΑΦΟΙ –ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Η χρηματοδότηση των έργων, μέσω ΕΣΠΑ, είναι για την Ελάτη 217.000 ευρώ και για το Νεραιδοχώρι 262.000 ευρώ.
Φορέας υλοποίησης Δήμος Πύλης-ΔΕΥΑΠ.