Στα λευκά ντύθηκε η Πύλη και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύλης τις τελευταίες ημέρες με την πτώση του χιονιού. Βέβαια δεν έλειψαν τα προβλήματα σε ένα τέτοιο μεγάλο φάσμα του παραπάνω Δήμου, αλλά ο μηχανισμός κινήθηκε άμεσα και με τα μηχανήματα καθάρισαν τους δρόμους, ρίχνοντας συγχρόνως και αλάτι για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων λόγω του παγετού.