Την έγκριση σύναψης 482 συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού, για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες ενέκρινε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.
Από αυτές τις θέσεις οι 188 αφορούν δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα για την περιοχή των Τρικάλων εγκρίθηκαν 33 συνολικά θέσεις στους δήμους Πύλης (10) και Φαρκαδόνας (23).
Δείτε αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα: